„Tölts egy fantasztikus New York-i stílusú napot Budapesten a Maybelline-nel”

reklám-akció játékszabálya

Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „Tölts egy fantasztikus New York-i stílusú napot Budapesten a Maybelline-nel” reklámakció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője:

L’Oréal Magyarország Kft., (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) cégjegyzékszám: 0109268100, (a továbbiakban „Szervező“)

2. A játék ideje és helye

A játék 2016.11.3. - 2016.12.15. között Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén - jelen játékszabályzat szerinti tematikának megfelelően egy videót készít, melyben bemutatja, a legkreatívabb „IT girl” look-ot és a videó linkjét közzéteszi a http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon.

3.2 A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé - akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen végigvezetik a regisztrációs folyamatot, azaz egy videót készítenek, melyben bemutatják, a legkreatívabb „IT girl” look-ot és a videó linkjét közzéteszik a http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon. A nem teljes regisztráció során feltöltött pályázatok nem vehetnek részt a játékban. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

A saját költségen és saját felelősségre feltöltött videóval kapcsolatos elvárások (ezek bármelyikének elmaradása esetén a Játékra való regisztráció érvénytelennek minősül!):

a.) a videón kizárólag maga a Résztvevő szerepelhet,

b.) törekedve arra, hogy arca jól látható legyen (így nem javasolt egészalakos videó készítése)

c.) a Játékosnak regisztrálnia kell a http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon a teljes nevével, e-mail címmel és a videó linkjével. Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell Youtube, Vimeo vagy Facebook felhasználói fiókkal.

d.) A http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon való regisztráció során a jelentkezőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy

- a pályaműveket a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. a rendezésében megvalósuló nyilvános bemutatón, rendezvényen bemutassa, azaz nyilvánosan kiállítsa, illetve a nyilvánossághoz közvetítse (különösen de nem kizárólag : http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon), valamint azokról bármely eszközzel és módon másolatot, például fénykép- illetve filmfelvételt készítsen, illetve készíttessen;

- a pályaműveket, illetve az azokról készült valamennyi másolatot egyenként vagy külön-külön területi korlátok nélkül a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. bármely ismert felhasználási mód gyakorlásával felhasználja, így különösen azokat bemutassa (azaz nyilvánosan kiállítsa valamint saját PR és marketing tevékenysége keretében további promóciók érdekében bármilyen módon felhasználja a verseny lezárását követő 24 hónapig. A L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. számára biztosított felhasználási jog kizárólagos.

- a pályaművekre vonatkozó, az előzőekben körülírt felhasználási jogot a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. átruházza; valamint

- a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. fényképet készítsen róla és a pályaműveiről, valamint hogy az így készült képeket a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. időbeli, és területi korlátok nélkül felhasználja, többek között azokat saját és mások weboldalain és Facebook oldalain megjelentesse (nyilvánossághoz közvetítse) a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. egyéb vizuális és szöveges anyagaival és a nevem feltüntetésével együtt, időbeli korlát nélkül.

A regisztráció során a jelentkezőnek szavatolni kell azért és nyilatkoznia kell, hogy

- az általa a pályaművekben és pályaművekhez felhasznált művek vagy a saját művei, vagy azokra nézve a verseny és a L’Oréal Magyarország Kozmetikai Kft. céljainak megfelelő, és nyilatkozattal átengedett – felhasználási jog átengedését jogszerűen lehetővé tevő – felhasználási joga van.

- a művek, illetve azok a jelentekző, és a Szervező általi felhasználása harmadik személy jogait nem sérti.

A regisztráció során a jelentkező elfogadja, hogy a a verseny eredményhirdetésétől számított legalább 3 hónapig részt vesz a versenyhez kapcsolódó PR és reklámtevékenységben

e.) A http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks weboldalon való regisztráció után a jelentkezőknek fel kell tölteniük publikus formában a legkreatívabb „IT videót” a Youtube, Vimeo vagy Facebook adatlapjukra. Az elkészült videónak körülbelül 1 percesnek kell lennie, melyben a jelentkezők leírják és bemutatják az „IT look”-jukat. Az „IT look” a résztvevők egy eredeti sminkje, ami megmutatja a személyiségüket vagy egy olyan smink, amelyben a legjobban érzik magukat.

f.) A videóban minden résztvevőnek válaszolnia kell a következő kérdésre: „Mit jelent számodra IT girl-nek lenni, és milyen a te IT look-od?”

g.) A videó az általános közízlésnek megfelelő legyen. Ebben a tekintetben a Szervező felhívja a figyelmet, hogy kizárásra kerül minden olyan videó, amely pornográf tartalmú (amelyek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amelyek a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolnak), sérti a jó ízlést, vallási, politikai vagy egyéb jelképeket ábrázol, a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen logót, feliratot tartalmaz, amely internetes honlapról vagy bármely más forrásból úton letöltött (másolt) videó, amely a Játékostól különböző személyt ábrázoló videó, amely reklámnak minősülő közlést tartalmaz, a Szervezők, vagy más személy jó hírnevét, vagy más személyhez fűződő, vagy egyéb kizárólagos jogát sértik, továbbá, ha egyébként jogsértőek.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 A nyereményjáték összesen 1 nyertes lesz kiválasztva az alapján, hogy kinek a legkreatívabb a videója, 2 héttel a nyereményjáték lezárulása után. A nyertesnek meg kell felelnie minden korábbi kritériumnak és válaszolnia kell a fent említett kérdésre. A győztest a Szervező képviselőiből álló 3 tagú zsűri fogja kiválasztani az alapján, hogy ki volt a legeredetibb, ki készítette el a legkreatívabb videót.

4.2 A játék nyereménye: . 2017 januárjában a nyertes egy fantasztikus New York-i stílusú napot tölthet el Budapesten a Maybelline-nel, mely során három barátjával egy vasárnapi napon részt vesznek a budapesti Four Season Hotelben egy brunch-on (értéke: 40 000 Ft), majd taxival elviszik őket a Westend City Centerbe, ahol 115 000 Ft értékben vásárolhatnak az általuk kiválasztott üzletekben, ahol elfogadják a Westend City Center ajándékutalványokat, végül szintén taxival átviszik őket a High Note Sky Barba egy koktélozásra (értéke: 35 000 Ft)

4.3 A nyertes azok közül kerül kiválasztásra, akiknek a videóját a Szervező tagjaiból kijelölt 3 tagú zsűri a legkreatívabbnak választ ki.

4.4 Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jelen szabályzat szerint a nyertes bármilyen okból nem jogosult a nyereményre, az a Játékos válik nyertessé, aki a játék összes megadott feltételét teljesítette, és rendben, teljesen elvégezte a regisztrációt és akinek videóját a zsűri sorrendben következőként a legkreatívabbnak választja ki.

A résztvevő a Pályázat beküldésével kijelenti, és ezért helytáll, hogy

- amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, a videó készítője írásban lemondott nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárult a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,

- amennyiben a videó a szerzői jog által védett szerzői mű, és a videót a résztvevő készítette, lemond nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárul a videó bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához,

- hozzájárult a videó, továbbá hozzájárul nyerése esetén a reklámfilm tekintetében a róla elkészítendő professzionális fotó- és videó felvételek elkészítéséhez,

- ingyenesen hozzájárul a fénykép és a professzionális fotó és videó felvételek közzétételéhez szükséges átdolgozásához, továbbá minden, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, így különösen a fénykép és a professzionális fotók és videó felvételek bármely célra történő - ideértve a Szervezők reklámozásának célját is - közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez)

- a Szervező ilyen irányú kérése esetén a fenti nyilatkozatokat írásban is megteszi.

A videókon szereplő tartalomért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi következményeket (ideértve a fizetési kötelezettséggel járó következményeket) is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben harmadik személynek személyiségi vagy szerzői vagy egyéb kizárólagos jogából eredő igénye keletkezik a videó elkészítéséből, vagy felhasználásából eredően, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

A nyertes neve a 2016.12.21. után 14 napon belül kerül kihirdetésre a nyerteseknek küldött e-mail üzenetben. A nyertes videója a Maybelline Hungary Facebook oldalán is megosztásra kerül. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a nyertessel egymást követő két alkalommal ( az értesítések között 5 munkanap eleltével) sem sikerül kapcsolatba lépni, illetve ha a nyertes 30 napon belül nem veszi át a nyereményét a zsűri pótnyertest választ. A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével Facebook posztjaiban kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A nyertes csak egy nyereményre jogosult.

5.1 A Szervező – legkésőbb a játék kiértékelését követő 5 munkanapon belül, – e-mail üzenetben fogja keresni a nyertest.

A Szervező a nyertes nyereményre való jogosultságának elvesztését követően maximum 2 alkalommal választ pótnyertest. A pótnyertest a zsűri választja ki az alapján, hogy mennyire volt eredeti és kreatív a videója. Amennyiben a pótnyertesek vagy a nyertes egyike sem érhető el a lent meghatározott módon és időben vagy mind a nyertes, mind a pótnyertesek elveszítik jogukat a nyereményre, úgy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a szóban forgó nyereményt ne adja át.

5.2 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztráció nem felel meg a jelen játék szabályzatának, elveszti a nyereményre jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat 5.1 pontja szerint kiválasztott Résztvevőnek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) a feltüntetett kapcsolati e–mailen – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 5 munkanap telik el)) nem sikerül kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a nyeremény elfogadására történő felkérést követő 30 napon belül bármilyen okból nem jelentkezik a nyereményért.

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni az átvett nyereményekkel kapcsolatban. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban - a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt - közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezelje és - esetleg a Szervező, mint adatfeldolgozó közvetítésével – feldolgozza. Ugyanez vonatkozik a nyertes képi vagy audiovizuális felvételeire is, amelyeket a Szervező a játék során vagy befejezése után készít a résztvevőről (a továbbiakban csak „személyes adatok“). A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek - hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban történő - közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Résztvevő külön kifejezetten hozzájárult személyes adatai – utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak a hozzájárulás visszavonásáig.

6.7 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén info@loreal.hu – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni. Az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatkezelés regisztrációs száma: NAIH-63554/2013.

6.8 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének és Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel vagy a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 Rendező kijelenti, hogy a Facebook, a Vimeo és a Youtube társaság, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A Rendező kijelenti, hogy a jelen játékot a Facebook, a Vimeo és a Youtube társaság nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.10 A teljes jelen szabályzat a http://www.maybelline.hu/jatek-it-looks oldalon kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2016.11.3.

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.